Služby | Matrix s.r.o.

Služby

Cenník služieb

Posledná zmena na Utorok, 09 Február 2021 11:42

 

Ponúkame rýchle a jednoduché pripojenie do globálnej siete internet. Pripojenie je realizované mikrovlným alebo ethernetovým pripojením. Cena za zriadenie a poskytovanie predmetu zmluvy sa stanovuje podľa aktuálnej platnej tarify firmy.

Cena zriaďovacieho nákladu sa stanovuje na základe aktuálnych cien materiálu použitého pri zriaďovaní internetovej prípojky. Anténny set pre bezdrôtové pripojenie je 60 Eur, inštalačný poplatok je 0 Eur.
Cena za zriadenie je od 60 Eur - cena pripojenia sa odvíja od použitých zariadení v závislosti od miesta realizácie pripojenia, od aktuálne platnej akcií a od požiadaviek klienta.
Bližšie informacie o možnostiach pripojenia poskytneme telefonicky na č.t. 0905230867.

 

TARIFA-Cenník pevného mikrovlnného pripojenia MAtrix platný od 1.11.2016

Mesačný program....

Max. rýchlosť downloadu

 Max.  rýchlosť   uploadu

Časové obmedzenie

Datové obmedzenie

Agregácia

Viazanosť

Počet pripojení do siete

Cena programu s DPH

Cena za anténny set pre bezdrôtové pripojenie s DPH

Mini 3072 kbit/s 1024 kbit/s NIE NIE NIE NIE VIAC 10 Eur 60 Eur
Basic 6144 kbit/s 1536 kbit/s NIE NIE NIE NIE VIAC 15 Eur 60 Eur
Medium 10240 kbit/s 2048 kbit/s NIE NIE NIE NIE VIAC 20 Eur 60 Eur
Plus 14336 kbit/s 2560 kbit/s NIE NIE NIE NIE VIAC 25 Eur 60 Eur
Extra 18432 kbit/s 3072 kbit/s NIE NIE NIE NIE VIAC 30 Eur 60 Eur
Mini 2G   1024 kbit/s 192 kbit/s NIE NIE NIE NIE 1 10 Eur 0 Eur
Basic 2G   1536 kbit/s 256 kbit/s NIE NIE NIE NIE VIAC 15 Eur 0 Eur
Medium 2G 2048 kbit/s 512 kbit/s NIE NIE NIE NIE VIAC 20 Eur 0 Eur

 

Pravidelný mesačný poplatok sa platí najneskôr 15. deň aktuálneho mesiaca bankovým prevodom. Detaily pre bankový prevod  sú súčasťou zmluvy.

 

2. Všeobecný cenník služieb MAtrix

 

Názov služby                                                                                                 

Cena s DPH

Zmena bydliska/premiestnenie prípojky (v prípade rovnakého typu prípojky) 16.50 EUR
Administratívna zmena 6.00 EUR
servis u zákazníka (účastníka) výjazd technického pracovníka ( neodôvodnený) s diagnostikou problému
13.00 EUR
Znovu pripojenie, po odpojení na základe žiadosti    16.00 EUR
Porušenie zmluvných podmienok, (nedovolené zdieľanie internetu, prekonfigurovanie zariadení, ...) 99.00 EUR
Reinštalácia PC (bez archivácie údajov)
25.00 EUR

 

Ceny sú uvedené s DPH.
 

Reklama

Reklamný panelReklamný panelReklamný panelReklamný panel

Anketa

Aké zmeny by ste uvítali pri pripojení na internet v roku 2016