Úvod | Matrix s.r.o.

Internetové pripojenie pre Vás

Posledná zmena na Utorok, 09 Február 2021 12:04

Spoločnosť Matrix poskytuje internetové pripojenie na technológiach WIFI v rodinných domoch v okolí               Veľkých Kapušian - Ptrukša, Veľké Slemence, Ruska, Kapušianské Kľačany, Budince, Maťovce, Veškovce, Vojkovce.
Ponúkame rýchlosti od 3 Mb/s do 20 Mb/s bez agregácie podľa aktuálne platných tarif.
Poskytovaná služba nie je dátovo ani časovo obmedzená. 

Viac informácií

Aktuálne novinky

Ochrana osobných údajov -GDPR

25.05.2018 [06:56]

Vážení  obchodní partneri,

odo dňa 25. 5. 2018 sa v Európskej únii začne uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES, ktoré je známe pod skratkou „Nariadenie GDPR“. Nariadenie GDPR zavádza rôzne zmeny a novinky, ktoré súvisia so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom zároveň posilňuje práva Vás ako dotknutých osôb. Spoločnosť MAtrix berie Nariadenie GDPR mimoriadne zodpovedne a dlhodobo realizovala rôznorodé opatrenia, aby svoju činnosť vykonávala v súlade s Nariadením GDPR.
V spoločnosti dbáme na dodržiavanie všetkých zásad, ktoré obsahuje Nariadenie GDPR. Dbáme tiež na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali len v nevyhnutnom rozsahu, na konkrétny účel a neposkytovali ich neoprávneným osobám alebo spoločnostiam. Obzvlášť vysokú pozornosť dbáme na zabezpečenie informačných a komunikačných technológií, ktoré v našej spoločnosti využívame.

Radi by sme Vám touto formou v stručnosti informovali a popísali, hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov, aj ako spoločnosť MAtrix postupuje pri narábaní s Vašimi osobnými údajmi a ako ich ochraňuje. V prípade Vášho záujmu o detailnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, prosíme, aby ste sa oboznámili s dokumentom TU.

Oznámenie o odstávke internetu

03.09.2016 [08:50]

Z dôvodu prerušení distribúcie elektriny na odbernom mieste Maťovce ŽST Vám oznamujeme, že v termíne 20.septembra 2016 od 12:00 do 13:00 v lokalitach Kapušianské Kľačany, Budince, Matovce, Veškovce nebude dostupný internet.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNÁMENIE - Cenník služieb platný od 1.12.2015

31.10.2015 [10:34]

Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytované f. MAtrix sme od 1. Decembra 2015 pristúpili k ďalšiemu zvýšeniu rýchlosti.

Čítať viac

Akcia - 2015

Reklamný panelReklamný panel

Mapa pokrytia

mapa_matrix_s

Reklama

Reklamný panelReklamný panelReklamný panelReklamný panel

Anketa

Aké zmeny by ste uvítali pri pripojení na internet v roku 2016