Produkty | Matrix s.r.o.

Produkty

Profil spoločnosti

Posledná zmena na Utorok, 09 Február 2021 13:17

Obchodné meno:              Ing. Arnold Matyi - MAtrix,
Sídlo:                                   Hlavná 83, 07677 Ptrukša,
IČO:                                      33147175,
DIČ:                                      1020922364

Spoločnosť MAtrix ponúka a poskytuje z  telekomunikačných služieb  internetové pripojenie siete MAtrix v zmysle zmluvy, dodatku  a Všeobecných zmluvných podmienok (VZP). Firma pôsobí v okoli Veľkých Kapušian, sídlo má v obci Ptrukša. Cieľom firmy je umožniť občanom a podnikateľským subjektom kvalitné pripojenie do Internetu. Spôsob pripojenia je realizovaný mikrovlnými spojmi vo voľnom pásme 2,4 GHz a 5GHz, ktoré umožnujú vysokorýchlostné pripojenie do siete Internet. Zabezpečujeme kompletnú realizáciu pripojenia, od predbežnej obhliadky (pre pripojenie do verejnej siete je nutná priama viditeľnosť na prístupový bod), cez inštaláciu, prevádzku pripojenia, až po prípadnú servisnú činnosť. Rovnako zákazníkom ponúkame služby správy siete, prípadne servis a údržbu počítačov. Prioritou našej spoločnosti je zameranie sa na cenovo prístupné pripojenie do každej domácnosti s komplexnými balíkmi služieb, kde klient získava všetky štandarné služby, ktoré sú v dnešnej dobe samozrejmosťou a súčasťou každodenného života.

Zoznam činnosti:

  1. návrh a realizacia pripojenia počítačovej siete klienta do Internet
  2. budovanie siete firmám -  zabezpečené prepojenie pobočiek
  3. návrh a realizacia bezdrótových sieti
  4. návrh a realizacia metalických sieti
  5. inštalácia, servis a montáž IS 
  6. konfigurácia sieťových služieb
  7. predaj výpočtovej techniky, jednotlivých komponentov a príslušenstva
  8. poradenská činnosť v oblasti nákupu hardvéru
  9. poradenská činnosť v oblasti IT
  10. záručný a pozáručný servis výpočtovej techniky

Ochrana koncových užívateľov

 

Spoločnosť Matrix ponúka z  telekomunikačných služieb iba internetové pripojenie. Aktuality sú pravidelne zverejňované prostredníctvom webstránky http://www.matrix.eu.sk .
Bližšie informácie je možné nájsť vo Všeobecných zmluvných podmienkach", v Dodatku zmluvy- Cenník služieb-Tarifa", prípadne telefonicky na tel. č.+421905230867.

V uvedených dokumentoch sú taktiež uvedené aj štandardné zmluvné podmienky, vrátane podmienok ukončenia zmluvy.

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami alebo iných identifikátorov sú uvedené v „Dodatku zmluvy- Cenník služieb-Tarifa".

Reklamačný poriadok a podrobnosti o možných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok.

Prehľad ponúkaných bezplatných i platených servisných služieb vrátane prípadných poplatkov uvádzame v „Dodatku zmluvy- Cenník služieb-Tarifa".

Informácie o zmenách podmienok zverejňuje spoločnosť Matrix prostredníctvom webu www.matrix.eu.sk. Podstatné zmeny podmienok sa zverejňujú na webovej stránke a tiež písomne, elektronickou poštou, formou SMS správ alebo telefonicky minimálne 1 mesiac vopred.

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Matrix, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

Produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých občanoch sa aktuálne v ponuke spoločnosti Matrix nenachádzajú.Informácie o kvalite služieb sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach a tiež v „Dodatku zmluvy- Cenník služieb-Tarifa".

Podmienky a informácie o internetovom pripojení vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných podmienkach služby internetu. Všeobecné zmluvné podmienky definujú aj postup spoločnosti Matrix v prípade neplatenia faktúr.

 

Dokumenty

Posledná zmena na Utorok, 09 Február 2021 12:54

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB prístupu do siete internet MAtrix


DODATOK K ZMLUVE: Cenník služieb-TARIFA


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY- Pripojenie do siete INTERNET MAtrix

 

Formulár -  Dostupnosť_2021: 36161.csv

Formulár - Produkty_2021: 36151.csv

Formulár -  Dostupnosť_2016: 36161_2016.csv

Formulár - Produkty_2016: 36151_2016.csv

Formulár -  Dostupnosť_2014: 36161_2014.csv

Formulár - Produkty_2014: 36151_2014.csv

Formulár -  Dostupnosť_2013: 36161-2013.csv

Formulár - Produkty_2013: 36151-2013.csv

 

Reklama

Reklamný panelReklamný panelReklamný panelReklamný panel

Anketa

Aké zmeny by ste uvítali pri pripojení na internet v roku 2016