Ochrana osobných údajov -GDPR | Matrix s.r.o.

Ochrana osobných údajov -GDPR

Vážení  obchodní partneri,

odo dňa 25. 5. 2018 sa v Európskej únii začne uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES, ktoré je známe pod skratkou „Nariadenie GDPR“. Nariadenie GDPR zavádza rôzne zmeny a novinky, ktoré súvisia so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom zároveň posilňuje práva Vás ako dotknutých osôb. Spoločnosť MAtrix berie Nariadenie GDPR mimoriadne zodpovedne a dlhodobo realizovala rôznorodé opatrenia, aby svoju činnosť vykonávala v súlade s Nariadením GDPR.
V spoločnosti dbáme na dodržiavanie všetkých zásad, ktoré obsahuje Nariadenie GDPR. Dbáme tiež na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali len v nevyhnutnom rozsahu, na konkrétny účel a neposkytovali ich neoprávneným osobám alebo spoločnostiam. Obzvlášť vysokú pozornosť dbáme na zabezpečenie informačných a komunikačných technológií, ktoré v našej spoločnosti využívame.

Radi by sme Vám touto formou v stručnosti informovali a popísali, hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov, aj ako spoločnosť MAtrix postupuje pri narábaní s Vašimi osobnými údajmi a ako ich ochraňuje. V prípade Vášho záujmu o detailnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, prosíme, aby ste sa oboznámili s dokumentom TU.

Reklama

Reklamný panelReklamný panelReklamný panelReklamný panel

Anketa

Aké zmeny by ste uvítali pri pripojení na internet v roku 2016